Dostupné kurzy

Vážení soutěžící, klikněte na položku vpravo: "Oznámení stránek"

Dear competitors, click on: "Oznámení stránek" (right side) 

Vážení soutěžící, klikněte na položku vpravo: "Oznámení stránek"

Dear competitors, click on: "Oznámení stránek" (right side) 


Vážení soutěžící, klikněte na položku vpravo: "Oznámení stránek"

Dear competitors, click on: "Oznámení stránek" (right side) 


Vážení soutěžící, klikněte na položku vpravo: "Oznámení stránek"

Dear competitors, click on: "Oznámení stránek" (right side) Oznámení stránek

Příhlášení do kategorií

autor Igor NAĎ -

Vážení soutěžící, tento rok se můžete do svoji kategorie přihlásit sami.
Na titulní stránce si vyberte vaši kategorii a přihlaste se pod klíčem: Leonardo2022*
Kdyby jste měli problémy s přihlášením, kontaktujte mě


Dear competitors, you can self enrolment to your category this year.
Choose your category on main page and enrolment with key: Leonardo2022*
With any problems, contact us!